وقتی...

وقتی فککککککککککککککککککک میکنی که یکی همدل و همراهته و توی اوجش میبینی زااااااااااارت!!!

 

/ 3 نظر / 19 بازدید
اقاقی تنها

[ماچ][ماچ][ماچ]

اقاقی تنها

[ناراحت]

اقاقی تنها

قهری با من ؟ [ناراحت][ناراحت][دلشکسته]